ผู้บริหาร

นายพงศทัต ฉุยอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 725694
Page Views 1091269
ภาพกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยสถิติคนไทยสูบบุหรี่กว่า 10.9 ล้านคน

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศ    ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ที่สามารถป้องกันได้ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยว ข้องกับการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 5 ล้านคน    โดยหากการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เข้มแข็งเพียงพอ ในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดว่าจะ  มีผู้เสียชีวิตจาก โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มเป็นปีละประมาณ 8 ล้านคน

ในการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ประจำปีนี้       กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ พร้อมเตือนภัยเกี่ยวกับพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ สร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน ประการสำคัญเป็นการกระตุ้นเตือนพิทักษ์สิทธิ์ให้ประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนมลพิษจากควันบุหรี่  ที่มีสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพกว่า   4,000 ชนิด  และมีสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกว่า 40 ชนิด   โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ    รวมทั้งให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ประเทศไทย มีคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 42,000 ราย และต้องเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 คน บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตของคนไทย สถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ล่าสุดในปี 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบคนไทยสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน เป็นชาย 10.3 ล้านคน หญิง 5.4 แสนคน โดยในกลุ่มอายุ 15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.25 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 7.62 ในปี 2554 และในกลุ่มอายุ 19-24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกันจากร้อยละ 21.27 เป็นร้อยละ 22.19

ในปี 2554 เยาวชนชายและหญิงอายุ 13-15 ปี ร้อยละ 19 เคยสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีสูบร้อยละ 17 สาเหตุที่เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เพราะอยากทดลองสูบร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ซื้อมาสูบเองแบบเป็นมวน/แบ่งมวนขายร้อยละ 68 โดยส่วนใหญ่ซื้อจากร้ายขายของชำร้อยละ 91 ทั้งนี้ มีการขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผู้ขายไม่เคยขอบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบก่อนขาย ร้อยละ 94 และประชาชนร้อยละ 39 คนสัมผัสควันบุหรี่ในตัวบ้าน

 

ขอขอบคุณเอกสารจาก   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   ,  สสส  ,  ปปส

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2555,16:58   อ่าน 2447 ครั้ง

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา