ผู้บริหาร

นายพงศทัต ฉุยอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 730616
Page Views 1097156
คณะผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นายพงศทัต ฉุยอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9802025
Email : sm-school@hotmail.com
ที่อยู่ :
39 หมู่ 6 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนวัลยา กรุงเทพมหานคร ครูผู้สอน
2547 โรงเรียนอำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
2548 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา พระนครศรีอยุธยา ครูใหญ่
2552 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
2555 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 2554 รับรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ งานวันครู
2 2553 เช้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
3 2553 รับคัดเลือกสมาคมครูสอนภาษาจีน ศึกษาดูงาน ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 เดือน
4 2553 เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพม 25 ขอนแก่น
5 2553 เป็นกรรมการประสานงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
6 2552 รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7 2552 รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง
8 2550 รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา บางปะอิน ( กลุ่มสามัคคีธรรม )
9 2549 รับรางวัลบริหารการจัดการยอดเยี่ยม สาขา บริหารการศึกษาดีเด่น
10 2548 รับรางวัลบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ บริหารงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา